Sera Isıtma Sistemi

"Anahtar Kelime Denge"

Sıcak su dolaşım esasına dayalı Tichelman Prensibine göre yaptığımız sera ısıtma sistemi tasarımı, Seratek mühendisleri tarafından, sera kurulumunun yapılacağı bölgenin iklim verileri, sera ısı kaybı ve yetiştirilecek ürüne göre istenilen sera içi sıcaklık gözönüne alınarak yapılır. Isıtma sistem tasarımımız, ray ısıtma, ürün ısıtma, kar eritme tesisatı ve çatı ısıtma gibi sera içi tesisatlarının yanında doğalgaz kazanı, kazan daireleri, baca gazından CO2 üretimi ve Sıcak Su Depolama (Buffer) Tank sistemlerini’ de içerir

Üniform yapıda ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için doğru tasarlanmış ve doğru ekipmanlarla donatılmış  dengeli bir ısıtma sistemi tesisatına ihtiyaç duyulur. Doğru bir ısıtma sistemi tasarımı ise; doğal gaz, kömür, jeotermal su gibi ısı kaynaklarından elde edilen ısıl enerjinin yetiştirilen ürünün ekolojik ihtiyaçlarına göre seradan gelen ısıl talep doğrultusunda yeterli derecede ve sera içerisinde üniform şekilde dağılımının sağlanmasıyla mümkündür. 

Isıtma Kazanı, Brülör, Pompa, Vana, boru ve tüm ısıtma tesisat ekipmanlarını, diğer sera sistemlerinde olduğu gibi, alanında en iyi partnerlerinden tedarik eden Seratek,  her türlü iklim koşuluna göre sera ısıtma sistemleri tasarlamakta ve komple sistem olarak sunmaktadır.